Betaald abonnement

Extra voordelen:

  • Samenvattingen essentiële normen
  • E-learning Machineveiligheid
  • Korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
  • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Essentiële Machinerichtlijn normen

Machines zijn er in honderden soorten en maten. Om voor al deze machines in detail in wetgeving vast te leggen waaraan ze moeten voldoen, is een onmogelijke opgave. De Europese Unie heeft globale wetgeving ontwikkeld in de vorm van de Machinerichtlijn. Elke machine die binnen de EU op de markt wordt gebracht moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Deze richtlijn is in Nederland verwerkt in het Warenbesluit Machines. De eisen zijn dus niet vrijblijvend maar wettelijk vastgelegd.

Hieronder staat een selectie van essentiële normen die onmisbaar zijn om aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn te voldoen.

Deze selectie bestaat uit de belangrijkste normen die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen. U kunt deze normen ook los bestellen. In het betaald onderdeel Praktische hulp vindt u korte samenvattingen van deze normen.

Samenvattingen van die normen is onderdeel van het betaalde abonnement van de Wegwijzer CE-markering machines. Vraag een abonnement aan.

NEN CONNECT NORMENPAKKET

Dit NEN Connect-pakket bestaat uit een selectie van essentiële normen die onmisbaar zijn om aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn te voldoen. Het bevat circa 26 normen en publicaties. NEN Connect Machinerichtlijn Essentieel biedt u de belangrijkste normen die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen. Naar het pakket »

A-normen

NEN-EN-ISO 12100 »
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

B-normen

Veiligheidsvoorzieningen

Ergonomie

NEN-EN-ISO 13849-1 »
Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp

NEN-EN 547-1 »
Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam

NEN-EN-ISO 13849-2 »
Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie

NEN-EN 547-2 »
Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen

NEN-EN-ISO 14122-1 »
Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid

NEN-EN 547-3 »
Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 3: Antropometrische gegevens

NEN-EN-ISO 14122-2 »
Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 2: Werkbordessen en looppaden

NEN-EN 614-1 »
Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 1: Terminologie en algemene principes

NEN-EN-ISO 14122-3 »
Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen

NEN-EN 614-2 »
Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 2: Interactie tussen het ontwerp van machines en werktaken

NEN-EN-ISO 14122-4 »
Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders

NPR-IEC-CLC/TS 62046 »
Veiligheid van machines - Toepassing van beveiligingsinrichtingen om de aanwezigheid van personen te detecteren

NEN-EN 349 »
Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

NEN-EN-ISO 14119 »
Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

NEN-EN 574 »
Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten - Grondslagen voor het ontwerp

NEN-EN-ISO 4413 »
Hydrauliek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun componenten

NEN-EN-ISO 14120 »
Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

NEN-EN-ISO 4414 »
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen

NEN-EN 1037 »
Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten

NEN-EN-ISO 11161 »
Veiligheid van machines - Geïntegreerde productiesystemen - Algemene eisen

Elektrische veiligheid

NEN-EN-ISO 13850 »
Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen

NEN-EN-IEC 60204-1 »
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN-ISO 13855 »
Veiligheid van machines - Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam

NEN-EN-IEC 62061 »
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

NEN-EN-ISO 13857 »
Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen