Betaald abonnement

Extra voordelen:

  • Samenvattingen essentiële normen
  • E-learning Machineveiligheid
  • Korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
  • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Verplichte CE-markering?

Onderstaande productgroepen vallen onder de CE-markering. Het kan zijn dat op een product of productgroep meerdere EU-regels van toepassing zijn.

Chemisch

• Explosieven voor Civiel Gebruik
• Pyrotechnische Artikelen

Bouw

• Bouwproducten (CPR)

Consumenten en werknemersbescherming

• Speelgoed
• Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Meettechniek

• Meetinstrumenten (MID)
• Niet-automatische Weegwerktuigen

Gezondheidszorg

• Implanteerbare Medische Hulpmiddelen
• Medische Hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
• Medische Hulpmiddelen (MDD)

Elektrische en elektronische techniek

• Elektromagnetische Comptabiliteit (EMC)
• Laagspanning (LVD)
• Radio & Telecommunicatie
• Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur (RoHS)

Machinebouw en vervoermiddelen

• Kabelbaaninstallaties voor Personenvervoer
• Apparaten op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)
• Gastoestellen (GAD)
• Liften
• Machines & Installaties (MD)
• Drukapparatuur (PED)
• Pleziervaartuigen
• Drukvaten van Eenvoudige Vorm (SPVD)

Een CE-markering is niet verplicht voor volgende product(groepen):

• Chemische stoffen
• Cosmetica
• Verpakking en Verpakkingsafval
• Geneesmiddelen
• Voedingsproducten