Betaald abonnement

Extra voordelen:

  • Samenvattingen essentiële normen
  • E-learning Machineveiligheid
  • Korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
  • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Wat is CE-markering?

De CE-markering is de combinatie van de letters CE (Conformité Européenne). CE-markering moet op een groot aantal producten worden aangebracht. Voor diverse productgroepen zijn zogenaamde Nieuwe Aanpakrichtlijnen van kracht. Hierin worden essentiële eisen gegeven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan deze producten moeten voldoen. De producten waarop deze richtlijnen van toepassing zijn, mogen alleen in de handel worden gebracht indien zij van een CE-markering zijn voorzien.

Met het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de fabrikant (of de importeur bij producten die zijn vervaardigd door een bedrijf buiten de EER) dat het product voldoet aan de essentiële eisen in de van toepassing zijnde richtlijn(en) en dat de relevante procedures om deze conformiteit vast te kunnen stellen zijn doorlopen.

'CE-markering is vooral een kwestie van doen'

Maar liefst achthonderd verschillende normen zijn gekoppeld aan de Machinerichtlijn. Niet gek dus dat machinebouwers, importeurs en producenten soms niet meer weten waar ze het moeten zoeken om te zorgen dat hun producten aan de CE-wetgeving voldoen.

‘Mensen hebben behoefte aan overzicht’, erkent ook Henrie Verwey, trainer bij NEN en deskundige op het gebied van machine- en productveiligheid. ‘Veel mensen vergeten dat het hoogste doel van de CE-markering eigenlijk de uniformering van productveiligheid is binnen de interne markt voor de Europese Unie’, vertelt Verwey. ‘Hiervoor had elk land eigen technische eisen, zoals de Duitsers DIN en wij NEN. Dankzij de CE-markering en de Machinerichtlijn gelden nu overal binnen de Europese Unie dezelfde eisen.’


Achthonderd normen
Machines zijn er in honderden soorten en maten. Daarom is er een globale wetgeving in de vorm van de Machinerichtlijn. Verwey: ‘En hieruit volgen de normen. Een norm is strikt genomen geen juridisch dwingend document. Het is een praktisch hulpmiddel om aan aspecten van de wet te voldoen. Normen helpen mensen dus aan de wet te voldoen. Maar aan de Machinerichtlijn zijn er wel zo’n achthonderd gekoppeld; het is dus best een zoektocht om de juiste richtlijn en norm te vinden’, erkent Verwey. Om fabrikanten te ondersteunen biedt NEN allerlei praktische hulpmiddelen.


Opleiding en training
Ook is er aandacht voor opleiding en training. Verwey begeleidt de leergang machineveiligheid . Verwey: ‘Je kunt praktisch aan de slag en maakt kennis met de Machinerichtlijn. Ik merk dat mensen angst hebben voor de Machinerichtlijn, maar dat het achteraf best meevalt. Ik probeer die angst weg te nemen.

De CE-markering is vooral een kwestie van gewoon doen. Zorgen dat je basiskennis hebt en weet waar je moet zoeken. In drie dagen gaan we de normen praktisch toepassen, oplossingen verzinnen en krijgen deelnemers casussen voorgelegd.’


Wettekst
Belangrijk onderdeel is de wettekst zelf. ‘Je hoort mensen van alles roepen over de Machinerichtlijn. Wij gaan gewoon naar de bron zelf, lezen de wettekst en zorgen dat mensen snappen wat er staat. De eerste dag van de leergang is gericht op het gehele proces van CE-markering. Wat moet je nu als fabrikant doen? Wat houdt het stappenplan in? We bespreken praktische problemen en oplossingen en brengen structuur aan in de achthonderd normen die er bestaan. Het belangrijkste is de norm niet als een probleem te zien, maar juist als iets wat je enorm kan helpen. Neem bijvoorbeeld EN-ISO-13850, die noodstopsystemen voor machines behandelt. De norm beschrijft hoe je een noodstopsysteem moet ontwerpen en waar noodstopdrukkers geplaatst moeten worden. Of EN-ISO-10218 over industriële robots. Deze norm geeft informatie over hoe je robots moet beveiligen. Als machineontwerper is een norm dus een uitstekend startpunt en hulpmiddel.’

Growth
Een andere goede tip volgens Verwey is de website Growth (https://ec.europa.eu/growth), de officiële website van de Europese Unie met informatie over de interne markt. Hierop staat alle geldende regelgeving rondom CE-Markering. Verwey: ‘CE-markering is geen eenvoudige kost, maar het is wel een wettelijke vereiste. De veiligheid is goed geregeld in Nederland en de EU. Onze producten en machines staan wereldwijd wat betreft veiligheid hoog aangeschreven. Je ziet dat CE-markering zo langzamerhand gemeengoed is.