Betaald abonnement

Extra voordelen:

 • Samenvattingen essentiële normen
 • E-learning Machineveiligheid
 • € 200,- korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
 • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Training Risicobeoordeling

Duur: een dag (09.30 uur tot 16.30 uur)
Aantal deelnemers: max. 15

Deze training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines, en voor werkgevers die machines aan werknemers ter beschikking stellen. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten van productiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het veilig en betrouwbaar functioneren van machines. Hoe beoordeelt u de risico's van machines? Welke stappen neemt u daarvoor? Tijdens de training krijgt u de risicobeoordeling op praktische wijze uitgelegd.Resultaat

 • U kent de eisen die vanuit de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn gesteld worden aan de risicobeoordeling.
 • U kent de inhoud van de normen NEN-EN-ISO 12100 en NPR-ISO/TR 14121-2.
 • U kunt normen toepassen bij het opstellen van een risicobeoordeling.
 • U kunt de grenzen van uw machines bepalen.
 • U kunt de gevaren van uw machines bepalen.
 • U kunt het risiconiveau van uw machines bepalen.
 • U kunt een risico-evaluatie uitvoeren.
 • U weet de juiste risicoreductiemaatregelen te kiezen.
 • U weet hoe u de risicobeoordeling in het Technisch Dossier documenteert.

Lees meer en meld u aan voor deze training

Leergang CE-markering en machineveiligheid

NEN ontwikkelt verschillende leergangen. De leergangen bieden een verdieping op specifieke vakterreinen. Via opeenvolgende modules maakt u kennis met de theorie en leert u die in de praktijk toe te passen.

De leergang CE-markering en machineveiligheid bestaat uit drie modules: Wet- en regelgeving machines, Risicobeoordeling machines en Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines. Na afloop van deze drie modules kunt u werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, kent u de onderlinge verschillen, weet u hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en kent u de procedures voor het zelf aanbrengen van de CE-markering.