Betaald abonnement

Extra voordelen:

 • Samenvattingen essentiële normen
 • E-learning Machineveiligheid
 • € 200,- korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
 • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Training Wet- en Regelgeving

Duur: een dag (09.30 uur tot 16.30 uur)
Aantal deelnemers: max. 15

Deze (basis)training is nuttig voor iedereen die nog weinig tot geen kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom machineveiligheid. Bijvoorbeeld fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers, en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines.Resultaat

 • U kent de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen.
 • U weet de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft.
 • U weet welke eisen de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt.
 • U kent het Europese stappenplan om een bestaande machine te laten voldoen aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn.
 • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de Arbo-eisen.
 • U weet wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen.
 • U weet welke eisen de Machinerichtlijn aan nieuwe machines stelt.
 • U kent het Europese stappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komen.
 • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de CE-markeringseisen.
 • U weet hoe u de A-, B- en C-normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn.

Lees meer en meld u aan voor deze training

Leergang CE-markering en machineveiligheid

NEN ontwikkelt verschillende leergangen. De leergangen bieden een verdieping op specifieke vakterreinen. Via opeenvolgende modules maakt u kennis met de theorie en leert u die in de praktijk toe te passen.

De leergang CE-markering en machineveiligheid bestaat uit drie modules: Wet- en regelgeving machines, Risicobeoordeling machines en Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines. Na afloop van deze drie modules kunt u werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, kent u de onderlinge verschillen, weet u hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en kent u de procedures voor het zelf aanbrengen van de CE-markering.