Betaald abonnement

Extra voordelen:

 • Samenvattingen essentiële normen
 • E-learning Machineveiligheid
 • Korting op leergang CE-markering en machineveiligheid
 • Overzicht van ruim 800 machinerichtlijnnormen (UIT 78)

Hier komen steeds meer hulpmiddelen bij, zoals tabellen, checklists en achtergrondartikelen.

Meer informatie »

Machinerichtlijn en normen

Welke normen zijn gekoppeld aan de Machinerichtlijn?

De Machinerichtlijn heeft een breed toepassingsgebied. Niet alleen machines behoren tot het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn, maar ook: niet-voltooide machines, hijs- en hefwerktuigen, verwisselbare uitrustingsstukken, hijsbanden, hijskettingen, hijskabels, veiligheidscomponenten en verwijderbare mechanische overbrengingssystemen.

Door dit brede toepassingsgebied en de grote diversiteit aan machines zijn er veel (bijna 800) Europese normen gekoppeld aan de Machinerichtlijn.

De CE-regelgeving check helpt bij het vinden van de juiste Europese richtlijnen. In het overzicht van Europese normen vindt u het complete overzicht. Dit overzicht maakt ook deel uit van de betaalde versie van de Wegwijzer CE-markering machines.

Wat is het verschil tussen A-, B- en C-normen?

De normen zijn ingedeeld in drie categorieën: A, B en C.

 • A-normen zijn fundamentele veiligheidsnormen. Deze normen geven de basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten.
 • B-normen zijn generieke veiligheidsnormen. Deze behandelen één veiligheidsaspect of één type beveiligingsvoorziening dat voor een breed scala van machines kan worden gebruikt.
 • C-normen zijn machineveiligheidsnormen, die gedetailleerde veiligheidseisen voor een bepaalde machine of groep van machines beschrijven.

ISO- en IEC- normen

Een groot aantal A- en B-normen is in de loop van de jaren van nummer gewijzigd. Dit komt omdat deze normen nu ook als ISO- of IEC-normen bestaan. In veel specifieke machinenormen (C-normen) staat nog een verwijzing naar de oude normnummers. Bij een herziening van die normen wordt dat aangepast.

Laagspanningsrichtlijn

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (voorheen 73/23/EEG en 2006/95/EG) is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor:

 • Een nominale wisselspanning tussen 50 V AC en 1000 V AC
 • Een nominale gelijkspanning tussen 75 V DE en 1500 V DC

De Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn sluiten elkaar uit. Als voor een machine de risico's hoofdzakelijk van elektrische oorsprong zijn, is de Laagspanningsrichtlijn van toepassing. Een misvatting is dat het bij de Laagspanningsrichtlijn alleen om de gevaren gaat die rechtstreeks verband houden met elektriciteit. De Laagspanningsrichtlijn dekt álle risico's af die ontstaan bij het gebruik van elektrische apparatuur. Dus niet alleen elektrische, maar bijvoorbeeld ook mechanische en chemische risico's.

In de Machinerichtlijn (artikel 1, lid 2k) staat een opsomming van een aantal 'machines' dat niet onder de Machinerichtlijn valt, maar onder de Laagspanningsrichtlijn. Het betreft de volgende producten:

 • Huishoudelijke apparaten voor privégebruik
 • Audio- en videoapparatuur
 • Apparatuur uit de informatietechnologie
 • Gewone kantoormachines
 • Schakelmateriaal en besturingsapparatuur voor laagspanning
 • Elektromotoren

NEN Connect online normenpakket

Dit NEN Connect-pakket bestaat uit een selectie van essentiële normen die onmisbaar zijn om aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn te voldoen. Het bevat circa 26 normen en publicaties. NEN Connect Machinerichtlijn Essentieel biedt u de belangrijkste normen die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen. Naar het pakket »