Zoeken in
Zoeken in normenFilter resultaten
0 resultaten
Zoeken in de websiteFilter resultaten
60 resultaten
Pagina
Veilig onderhoud machines 1: de basisprincipes
door ing. Henrie Verwey, Verwey Safety Services De reeks Veilig onderhoud gaat over de veiligheid tijdens het onderhouden, afstellen en schoonmaken van machines. Deze handelingen zijn regelmatig de aanleiding voor ongevallen. De oorzaak ligt dan vaak bij een ontoereikend ontwerp en/of onvolledige gebruiksaanwijzing. Deze reeks bestaat uit drie artikelen: de basisprincipes (1), werkschakelaars en
Pagina
Overzicht Europese normen
Deze uitgave bevat een overzicht van Europese normen en normontwerpen die gekoppeld zijn aan de Machinerichtlijn. De normen zijn gecategoriseerd in A-, B- en C-normen. De C-normen zijn ingedeeld voor bepaalde (groepen) machines. Overzicht van Europese normen
Pagina
Een zelfgebouwde machine hoeft geen CE-markering, of wel?
door ing. Martijn Drost, CMSE®, maart 2019 CE gaat om in de handel brengen. De redenering hierachter kan zijn dat CE-markering niet nodig is wanneer een handige technische dienst een machine bouwt. Immers, de machine gaat niet de handel in, maar we gebruiken hem zelf. Logisch? Ja logisch, maar ‘toch moet op een zelfbouw machine ook een CE-markering.’ In de basis draait het hier uiteraard om een
Pagina
Richtlijnen en eisen
Als u start met het opzetten of controleren van CE-markering is het belangrijk dat u in kaart heeft welke richtlijnen en eisen voor uw machine geldt.  Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Daarhaast kunnen er nog meer richtlijnen gelden voor uw machine, bijvoorbeeld de Richtlijn
Pagina
Veilig onderhoud machines 3: bedrijfsmodus voor afstellen of schoonmaken
door ing. Henrie Verwey, Verwey Safety Services CMSE, oktober 2020 De reeks Veilig onderhoud gaat over de veiligheid tijdens het onderhouden, afstellen en schoonmaken van machines. Deze handelingen zijn regelmatig de aanleiding voor ongevallen. In dit derde deel zullen we stilstaan bij de specifieke bedrijfsmodus voor afstellen of schoonmaken. Eisen Machinerichtlijn Artikel 1.2.5 uit bijlage
Pagina
Belang van toetsing aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
Door ing. Henrie Verwey, Verwey Safety Services, januari 2021 De meeste fabrikanten van machines stellen tegenwoordig een risicobeoordeling op als onderdeel van het technisch constructiedossier. Maar een groot gedeelte van hen, de ervaring leert meer dan de helft, toetst niet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn, terwijl deze eisen wel het wettelijk kader zijn
Pagina
Veilige afstanden bij afschermingen
door Martijn Drost, Drost Safety Consultancy, januari 2021 Het invullen van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is geen gemakkelijke klus en vergt van de machinefabrikant de nodige aandacht. Bij zowel nieuw te ontwikkelen als bestaande installaties blijft de maatvoering van afschermingen vaak een lastig ontwerpaspect. Hoe hoog, hoe ver en hoe groot mogen de openingen zijn? Dat zijn veelgehoorde
Vraag & antwoord
Wat is de Wegwijzer CE-markering machines?
De Wegwijzer CE-markering machines is een online platform om u te ondersteunen bij de totstandkoming van CE-markering voor uw machine(s). Met de CE-regelgeving check krijgt u bijvoorbeeld snel een indicatie van de Europese regelgeving waaraan uw machine moet voldoen. Ook biedt de Wegwijzer veel praktische hulp die u ondersteunt bij het doorlopen van de 6 stappen om te komen tot een CE-markering voor
Vraag & antwoord
Wat wordt er behandeld in de e-learning Machineveiligheid?
Bij een betaald abonnement krijgt u toegang tot de e-learning Machineveiligheid. De wet- en regelgeving voor machineveiligheid en de gevolgen daarvan voor machines en hun fabrikanten en gebruikers staan centraal in deze e-learning. Als fabrikant weet u na het volgen van de e-learning Machineveiligheid straks zeker dat de machines die u produceert, voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn en
Vraag & antwoord
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?
Op de pagina 'Inloggen' klikt u op de link Wachtwoord vergeten. U komt vervolgens op een pagina waar u uw e-mailadres kunt achterlaten om een resetcode op te vragen. Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail van ons met daarin instructies om uw wachtwoord te veranderen.